© 2019 Sk Mypower Industrieservice GmbH

Rufen Sie uns an: 

+49 (0) 911 6218016 - 0

Adresse:

Maxplatz 7

90403 Nürnberg

Webdesign by WebDesignCreation - Joshua Roloff

www.webdesigncreation.de

maszt (Impressum)

Usługodawca:

Sk Mypower Industrieservice GmbH

 

Przedmiot działalności spółki:

Zatrudnienie czasowe w przemyśle i handlu 

 

Adres pocztowy:

 

Maxplatz 7

90403 Norymberga, Niemcy

 

Telefon: +49 (0) 911 6218016-0

Faks: +49 (0) 911 6218016-6

 

Strona www: www.sk-mypower.de

E-mail: info@sk-mypower.de 

 

 

Dyrektor zarządzający:

Mahmut Yildiz 

zrzeczenie się odpowiedzialności 

 

1. Ograniczenie odpowiedzialności

 

Zawartość tej strony internetowej została stworzona z największą starannością. Dostawca nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność udostępnionych treści. Korzystanie z treści serwisu odbywa się na własne ryzyko. Prace oznaczone imiennie odzwierciedlają opinię danego autora i nie zawsze opinię usługodawcy. Samo korzystanie ze strony internetowej usługodawcy nie powoduje nawiązania stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą.

 

2. połączenia zewnętrzne

 

Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Serwisy te podlegają odpowiedzialności odpowiednich operatorów. Przy pierwszym połączeniu z linkami zewnętrznymi dostawca sprawdził, czy zawartość zewnętrzna nie narusza prawa. Nie stwierdzono wówczas żadnych naruszeń prawa. Oferent nie ma żadnego wpływu na aktualną i przyszłą formę i zawartość stron, do których prowadzą linki. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że usługodawca przyjmuje treść, która znajduje się za odnośnikiem lub linkiem, jako swoją własną. Stała kontrola powiązań zewnętrznych nie jest dla dostawcy uzasadniona bez konkretnych oznak naruszenia prawa. Jeśli jednak dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

 

3. prawa autorskie i pokrewne prawa autorskie

Zawartość niniejszej strony internetowej podlega niemieckiemu prawu autorskiemu i pomocniczemu prawu autorskiemu. Każde użycie, które nie jest dozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pomocnicze prawo autorskie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub właściciela praw. Dotyczy to w szczególności powielania, edycji, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub powielania treści zawartych w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Nieuprawnione powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i nie podlega ściganiu. Dozwolona jest wyłącznie produkcja kopii i pobrań do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Prezentacja tej strony internetowej w zewnętrznych ramach jest dozwolona wyłącznie za pisemną zgodą.4 Ochrona danych osobowych

Informacje o dostępie (data, godzina, przeglądana strona) mogą być przechowywane poprzez odwiedzenie strony internetowej usługodawcy. Dane te nie należą do danych osobowych, ale są anonimowe. Są one oceniane wyłącznie do celów statystycznych. Przekazanie osobom trzecim w celach komercyjnych lub niekomercyjnych jest wykluczone. Dostawca wyraźnie podkreśla, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) ma luki w zabezpieczeniach i nie może być w pełni chroniona przed dostępem osób trzecich. Wykorzystanie danych kontaktowych w nadruku do celów reklamy komercyjnej jest wyraźnie niepożądane, chyba że dostawca wyraził na to wcześniej pisemną zgodę lub istnieje już relacja handlowa. Oferent i wszystkie osoby wymienione na tej stronie internetowej niniejszym sprzeciwiają się komercyjnemu wykorzystaniu i ujawnieniu swoich danych.5.

Jeżeli specjalne warunki korzystania z tej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych numerów od 1. do 4. W takim przypadku każdorazowo obowiązują specjalne warunki użytkowania.

Google Analytics:

 

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. w celu umożliwienia analizy korzystania z tej strony. Informacje generowane przez Google Analytics na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (w tym Państwa adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej. Ta strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc. "("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

 

Tworzenie i projektowanie stron internetowych:

 

Webdesign by WebDesignCreation - Joshua Roloff

www.webdesigncreation.de